Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]139 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]360 kB
Pobierz plik (załącznik_nr5.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]168 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]226 kB

Wykonywanie usług ochrony mienia

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonywanie usług ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]205 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]290 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1[formularz ofertowy]42 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - oświadczenie o niewykluczeniu.doc)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]28 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4[projekt umowy]103 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -wykaz wykonanych usług ochrony mienia.doc)Załącznik nr 5[wykaz wykonanych usług]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wykaz osób.doc)Załącznik nr 6[wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - wykaz środków transportu.doc)Załącznik nr 7[wykaz pojazdów którymi dysponuje Wykonawca, które będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]249 kB

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM Sp. z o.o. oraz sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy ul. Polnej 4 w Turku

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego PGKiM Sp. z o.o. oraz sali bankietowej wraz z zapleczem usytułowanej przy  ul. Polnej 4 w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]133 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[SIWZ wraz z załącznikami]477 kB
Pobierz plik (Przedmiar.pdf)Załącznik nr 6[przedmiar robót]399 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/88/DokumencjaProjektowa.zip)Załącznik nr 7[dokumentacja projektowa]87216 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]207 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)Wynik[powiadomienie o wyborze ofert]94 kB

Wykonywanie usług ochrony mienia

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonywanie usług ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]160 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]289 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1[formularz ofertowy]46 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - oświadczenie o niewykluczeniu.doc)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]28 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4[projekt umowy]110 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -wykaz wykonanych usług ochrony mienia.doc)Załącznik nr 5[wykaz wykonanych usług]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wykaz osób.doc)Załącznik nr 6[wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - wykaz środków transportu.doc)Załącznik nr 7[wykaz pojazdów którymi dysponuje Wykonawca, które będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SWZ]200 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]261 kB

Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]310 kB
Pobierz plik (SIWZ wraz z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]535 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]362 kB
Pobierz plik (załączniki1.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ[wzór formularza ofertowego]79 kB
Pobierz plik (Załącznik1dooferty.doc)Załącznik nr 1 do oferty[Przedmiar robót]131 kB
Pobierz plik (Załącznik2.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]64 kB
Pobierz plik (Załącznik3.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]80 kB
Pobierz plik (Załącznik4.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ[wykaz należycie wykonanych robót]85 kB
Pobierz plik (Załącznik5.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ[wykaz sprzętu]47 kB
Pobierz plik (Załącznik6.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ[wzór umowy]84 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]316 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem