Zakup i dostawa części, do budowy i remontu sieci komunalnych

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.527.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup i dostawa części, do budowy i remontu sieci komunalnych”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]136 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[specyfikacja warunków zamówienia]331 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy.pdf)Załącznik[formularz cenowy]25 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy.zip)Załącznik[formularz cenowy (wersja edytowalna)]11 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)Wynik[powiadomienie o wyborze ofert]101 kB

Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]131 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunkow Zamowienia]188 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]37 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.doc)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]55 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]220 kB

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami:
Zadanie pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]302 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunkow Zamowienia]434 kB
Pobierz plik (Przedmiar - oczyszczalnia Etap II cz I.pdf)Przedmiar[Przedmiar - oczyszczalnia Etap II cz I]229 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]29 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2A Oświadczenie o braku powiążań osobowych i kapitałowych.docx)Załącznik nr 2A[Oświadczenie o braku powiążań osobowych i kapitałowych]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]25 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]233 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf)Załącznik nr 5[Opis Przedmiotu Zamówienia]142 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6  Wykaz usług.doc)Załącznik nr 6[Wykaz usług]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7[Wykaz osób]84 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]216 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]240 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę  materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunkow Zamowienia]336 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.pdf)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]515 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]174 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]215 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[treść ogłoszenia]36 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami]121 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze ofert]270 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem