Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]191 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]592 kB
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załączniki[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]99 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 do SIWZ - wzor umowy.pdf)Załącznik nr 5[Wzór umowy]458 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik nr 6[Edytowalny Formularz JEDZ – format doc. (plik elektroniczny)]192 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/112/z10.zip)Załącznik nr 10[Projekt budowlany]144871 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/112/z11.zip)Załącznik nr 11[Projekt wykonawczy]183653 kB
Pobierz plik (z12.zip)Załącznik nr 12[Przedmiar robót budowlanych]312 kB
Pobierz plik (z13.zip)Załącznik nr 13[Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych]5567 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 4 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 do umowy  dot. RODO.docx)Załącznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]14 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]261 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.II]237 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 2.zip)WAŻNE[Załączniki do odpowiedzi cz.II]4781 kB
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)WAŻNE[Modyfikacja SIWZ]226 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]249 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]252 kB

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]237 kB
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]410 kB
Pobierz plik (zalaczniki.docx)Załączniki[Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]35 kB
Pobierz plik (pytania.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]292 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]260 kB
Pobierz plik (info_przetarg.pdf)Wynik[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]257 kB

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 2020/S 213-522699

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]189 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]569 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załaczniki[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]99 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 5[Wzór umowy]457 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik nr 6[Edytowalny Formularz JEDZ – format doc. (plik elektroniczny)]192 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z10.zip)Załącznik nr 10[Projekt budowlany]144860 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z11.zip)Załącznik nr 11[Projekt wykonawczy]153594 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z12.zip)Załącznik nr 12[Przedmiar robót budowlanych dla Części 1 i Części 2 zamówienia]312 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z13.zip)Załącznik nr 13[Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych]5566 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_31b75f86-0cf5-437a-bf36-de4eaf21de95.asc)Załącznik nr 14[Klucz publiczny – format ASC (plik elektroniczny)]0.6 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do umowy.docx)Załacznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do umowy.docx)Załacznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do umowy  dot. RODO.docx)Załacznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]14 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ]234 kB
Pobierz plik (Załaczniki do odpowiedzi.zip)WAŻNE[Załaczniki do odpowiedzi]3749 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.II]206 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — korekta.pdf)WAŻNE[SIWZ - korekta]573 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.III]288 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/zdo.zip)WAŻNE[Załączniki do odpowiedzi]21219 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]210 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]242 kB

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową położonego przy ul. Kaliskiej 26 w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]259 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]423 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załacznik nr 1[Formularz oferty]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załacznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załacznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]53 kB
Pobierz plik (Projekt budowlany.pdf)Załącznik nr 7[Projekt budowlany]2702 kB
Pobierz plik (Przedmiar Kaliska 26.pdf)Załącznik nr 8[Przedmiar robót]173 kB
Pobierz plik (Rysunki.zip)Załącznik nr 9[Dokumentacja-rysunki]1610 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONTOWE.pdf)Załacznik[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne]195 kB
Pobierz plik (Pozwolenie na budowę Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków.pdf)Załacznik[Decyzja pozwolenia na budowę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków]2983 kB
Pobierz plik (Pozwolenia na budowę Starosta Turecki.pdf)Załacznik[Decyzja pozwolenia na budowę Starosty Tureckiego]2063 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]141 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]253 kB

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKIM Sp. z o.o. w Turku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKIM Sp. z o.o. w Turku oraz oleju opałowego na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]168 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]448 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik nr 1[Załącznik nr 1 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik nr 2[Załącznik nr 2 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik nr 3[Załącznik nr 3 do SIWZ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik nr 4[Załącznik nr 4 do SIWZ]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik nr 5[Załącznik nr 5 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ.docx)Załącznik nr 6[Załącznik nr 6 do SIWZ]81 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ.docx)Załącznik nr 7[Załącznik nr 7 do SIWZ]16 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1256a576-6224-489f-9bdb-704fb4d88c5b.asc)Załącznik nr 8[Klucz publiczny – format ASC (plik elektroniczny)]0.6 kB
Pobierz plik (Pytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ]200 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]197 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]253 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem