Kompleksowe ubezpieczenie mienia

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]779 kB
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]632 kB
Pobierz plik (Załączniki od 5 do 11.doc)Załącznik[Załączniki nr 5 - 11]1631 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 12 - majątek.pdf)Załącznik[Załącznik nr 12 - majątek]1325 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - komunikacja.pdf)Załącznik[Załącznik nr 12 - komunikacja]2280 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 1.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.1]648 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 2.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2]273 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]141 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]248 kB

Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]874 kB
Pobierz plik (2019SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]547 kB
Pobierz plik (Załącznik1.xls)Załącznik Nr 1[Opis przedmiotu zamówienia]65 kB
Pobierz plik (Załącznik2.doc)Załącznik Nr 2[Formularz_ofertowy]78 kB
Pobierz plik (Załącznik3.doc)Załącznik Nr 3[Formularz cenowy]59 kB
Pobierz plik (Załącznik4.docx)Załącznik Nr 4[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik5.docx)Załącznik Nr 5[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania]23 kB
Pobierz plik (Załącznik6.doc)Załącznik nr 6[Wzór umowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik7.doc)Załącznik Nr 7[Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej]38 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)NFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]260 kB
Pobierz plik (inf.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]247 kB

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]161 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]778 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załącznik[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]91 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa.docx)Załącznik[Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa]96 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik[Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz]185 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/81/Za%C5%82.%20nr%2010%20PFU.zip)Załącznik[Załącznik nr 10 do SIWZ]289977 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do umowy  dot. RODO.docx)Załącznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]13 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi  do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.1]594 kB
Pobierz plik (2018 PGKIM_8_11_Pytania_2+3 i odpowiedzi do_SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2 i 3]580 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/81/Dokumentacja.zip)Dokumentacja[Dokumentacja obiekty budowlane]437553 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie terminu.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o zmianie terminu]71 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie terminu opublikowane  w DUUE.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o zmianie terminu opublikowane]68 kB
Pobierz plik (Informacja dotycząca odpowiedzi na pytanie 4.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.4]368 kB
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu.pdf)INFORMACJA[Informacja o unieważnieniu]227 kB

Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Roboty budowlane”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE [treść ogłoszenia]955 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]451 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8  do SIWZ projekt umowy.pdf)Załącznik nr 8[Projekt umowy]416 kB
Pobierz plik (Załączniki 1-7 i 9 do SIWZ.pdf)Załączniki 1 nr 1-7 i 9[Załączniki]682 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 10[Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO]392 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 11[Wzór oświadczenia Wykonawcy wymaganego w związku z wprowadzeniem]253 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/78/Dokumentacja.zip)Załącznik nr 12[Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami ślepymi]158253 kB
Pobierz plik (Informacja dla Wykonawców.pdf)WAŻNE[Informacja dla Wykonawców]257 kB
Pobierz plik (Kosztorys ślepy - droga, parkingi i chodniki.pdf)WAŻNE[Kosztorys ślepy - droga, parkingi i chodniki]45 kB
Pobierz plik (pytania.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]396 kB
Pobierz plik (Załączniki 1-7 i 9 do SIWZ.docx)Załączniki 1 nr 1-7 i 9[Załączniki]61 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 do SIWZ.docx)Załącznik nr 10[obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 do SIWZ.docx)Załącznik nr 11[Wzór oświadczenia Wykonawcy wymaganego w związku z wprowadzeniem]19 kB
Pobierz plik (skan006.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]225 kB
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf)WYNIK[Informacja o unieważnieniu postępowania]265 kB

Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]935 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]497 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf)Załącznik nr 1[Formularz oferty]306 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.pdf)Załącznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.pdf)Załącznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]270 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]265 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.pdf)Załącznik nr 4[Wykaz osób]275 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.pdf)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]210 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6[Wzór umowy]396 kB
Pobierz plik (GÓRNICZA 28.zip)Załącznik[Górnicza 28 - dokumentacja]6530 kB
Pobierz plik (GÓRNICZA 32.zip)Załącznik[Górnicza 32 - dokumentacja]6534 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]269 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]775 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem