Struktura organizacyjna

     Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. określona jest w Załączniku nr 3 do Uchwały nr 38/V/2017. Komórki organizacyjne Spółki uszeregowane są w piony organizacyjne i podlegają Zarządowi Spółki.